Mariusz Turowski

Wstęp do filozofii politycznej - Nauki polityczne, rok 1
(tematy egzaminacyjne) <jak?>

 

Granice dekolonizacji

literatura - propozycje:

1. Hobsbawm, Eric, Wiek skrajności, Politeja 1999 (rozdziały: 7, 12, 15)

2. Chomsky, Noam, Rok 501: Podbój trwa, PWN 1999 (rozdziały: 7, 8)

 

 

Konstytucjonalistyczna interpretacja porządku społecznego (prawa jednostki, "stowarzyszenia polityczne", sfera publiczna, prawa, wolność, równość)

literatura - propozycje

1. Ostrom, Vincent, Federalizm amerykański, Polskie Towarzystwo Psychologiczne - Pracownia Wydawnicza 1994 (rozdziały: 2, 3, 8)

2. Dworkin, Ronald, Biorąc prawa poważnie, PWN 1998 (rozdziały: 5, 12, Dodatek - 2. "Greenawalt i teza o prawach")

 

 

"Przebóstwienie" Europy Wschodniej - transformacja, demokratyzacja, latynizacja

literatura - propozycje

1. Chomsky, Noam, Rok 501: Podbój trwa, PWN 1999 (rozdział: 3)

2. Huntington, Samuel P., Trzecia fala demokratyzacji, PWN 1995 (rozdział: 2)

3. Offe, Claus, Drogi transformacji, PWN 1999 (rozdział: 3)

 

 

Władza - przemoc: Orientalizm jako struktura wiedzy

literatura - propozycje

1. Said, Edward, Orientalizm, PIW 1991 (rozdziały: Wprowadzenie, 1, 2, 12 - "Polityka kontaktów kulturalnych")

2. Foucault, Michel, Trzeba bronić społeczeństwa, Wydawnictwo KR 1998 (wykłady: 14 stycznia 1976, 21 stycznia 1976)

 

 

System-świat a ewolucja: teoretyczna rekonstrukcja post-liberalnej zmiany społecznej

literatura

1. Wallerstein, Immanuel, Nowoczesny system-świat a ewolucja (URL: http://www.uni.wroc.pl/~turowski/wallerstein.htm)

2. Goldfrank, Walter L., Paradygmat odzyskany? System-świat I. Wallersteina i jego analiza (URL: http://www.uni.wroc.pl/~turowski/paradygmat.htm)

 

 

Kryzys "symetrii odkupienia", obietnice i ciąg dalszy "polityki kontaktów kulturowych"

literatura - propozycje

1. Clifford, James, Kłopoty z kulturą (The Predicament of Culture), Wydawnictwo KR 2000 (rozdziały: "Wstęp", 1, 2, 11)

2. Said, Edward, Kultura i imperializm (URL: http://www.uni.wroc.pl/~turowski/said.htm)

 

 

Funkcja dobrobytu, a odrodzenie filozofii politycznej w 20 wieku

literatura - propozycje

1. Sen, Amartya, Nierówności: Dalsze rozważania, ZNAK 2000 (rozdziały: 3, 4, 5, 8)

2. Nozick, Robert, Anarchia, państwo, utopia, Aletheia 1999 (rozdział: 7)

3. Gray, John, Liberalizm, ZNAK 1994 (rozdział: 5, 8)

 

 

Islam, czyli pokój?

literatura

1. Al.-Maududi, Abou Al.-Aala, Życie w islamie, Stowarzyszenie Studentów Muzułmańskich w Polsce 1993

(wymagany własny komentarz)

 

 

Samowiedza, niewola, unicestwienie, radykalny Drugi - wstęp do genezy państwa według Hegla

literatura

1. Kojeve, Alexandre, Wstęp do wykładów o Heglu, Aletheia 1999 (str. 9-67)

 

 

Islam, czyli wojna?

literatura - propozycje

1. Wallerstein, Immanuel, Islam, Zachód, cały świat (URL: http://www.uni.wroc.pl/~turowski/Waller-islam.htm)

(wymagany własny komentarz)

 

 

Dyskusje z końca ubiegłego wieku: globalne społeczeństwo obywatelskie, zderzenia cywilizacji, multikulturowość

literatura - propozycje

1. Arrighi, Giovanni, Rynek globalny (URL: http://www.uni.wroc.pl/~turowski/arrighi.htm)

2. Galbraith, James K., Kryzys globalizacji (URL: http://www.uni.wroc.pl/~turowski/galbraith.htm)

3. Barber, Benjamin R., Dżihad kontra McŚwiat, MUZA 2000 (rozdziały: 1, 2, 19)

 

 

Przed-liberalna i chrześcijańska teoria polityki

literatura - propozycje

1. MacIntyre, Alasdair, Dziedzictwo cnoty, PWN 1996 (rozdziały: 1, 12, 15, 17, 18)

2. Dahl, Robert A., Demokracja i jej krytycy, ZNAK 1995 (rozdziały: "Wprowadzenie", 1)

3. Sartori, Giovanni, Teoria demokracji, PWN 1994 (rozdział: 10)Należy wybrać jeden temat. Wielkość eseju - do 5 stron standardowych (lub 14.000 znaków). Termin składania prac: 24 stycznia 2001. Konsultacje: poniedziałki w godz. 9.00-10.00, środy w godz. 17.00-18.00.

Podczas pisania proszę skupić się na analizie proponowanych tekstów, chyba że zaznaczono konieczność własnego komentarza. Jednak wszelkie dodatkowe uwagi autorskie będą premiowane i mogą wpłynąć na ostateczną ocenę pozytywną nawet w przypadku tekstu nie kwalifikującego się do uzyskania zaliczenia (zdania egzaminu). Nie wystarczy oczywiście nie zrozumieć lektury i dać o tym znać w swoim tekście, ale oprzeć swój esej na osobistych rozważaniach na temat dziury ozonowej, globalnego ocieplenia i wpływu konstelacji gwiazd na notowania firmy Future Network PLC na giełdzie londyńskiej - wszelkie tego typu przypadki będą rozważane przez oceniającego osobno. Najlepsze prace zostaną opublikowane na stronie Forum filozofii politycznej i krytyki społecznej w Internecie, po wyrażeniu pisemnej zgody przez autora, co oznacza przekazanie praw autorskich prowadzącemu Forum. <powrót>

 
 
Wrocław, 20.12.2000