Filozofia społeczna
Tematy egzaminacyjne

Rok akademicki 2004/2005

TEMAT 1: LIBERALIZM JAKO TEORIA UPRAWNIEŃ I KONSTYTUCJI
literatura:
1. Dworkin, Ronald, Biorąc prawa poważnie, Warszawa: PWN, 1998 (rozdziały: 5, 12, Dodatek - 2. "Greenawalt i teza o prawach")
2. Ostrom, Vincent, Federalizm amerykański, Warszawa-Olsztyn: Polskie Towarzystwo Psychologiczne - Pracownia Wydawnicza, 1994 (rozdziały: 2-3, 8)
3. Miklaszewska, Justyna, Libertariańskie koncepcje wolności i własności, Kraków: UJ, 1994


TEMAT 2: LIBERALIZM: MIĘDZY WOLNOŚCIĄ, RÓWNOŚCIĄ I DOBROBYTEM
literatura:
1. Gray, John, Liberalizm, Kraków: ZNAK, 1994 (rozdział: 5, 8)
2. Nozick, Robert, Anarchia, państwo, utopia, Warszawa: Aletheia, 1999 (rozdział: 7)
3. Sen, Amartya, Nierówności: Dalsze rozważania, Kraków: ZNAK, 2000 (rozdziały: 3-5, 8)
4. Wallerstein, Immanuel, "Demokracja - kapitalizm - transformacja"


TEMAT 3: NARODZINY ZACHODU, NARODZINY NOWOCZESNOŚCI
literatura:
1. Braudel, Fernand, Kultura materialna, gospodarka i kapitalizm XV-XVII wiek, Warszawa: PIW, 1992 (tom III, rozdział 1)
2. Tilly, Charles, Rewolucje europejskie 1492-1992, Warszawa: Krąg-Wolumen, 1997 (rozdziały: 1-2)


TEMAT 4: PRZED-LIBERALNA TEORIA POLITYKI
literatura:
1. MacIntyre, Alasdair, Dziedzictwo cnoty, Warszawa: PWN, 1996 (rozdziały: 1, 12, 15, 17-18)
2. Sartori, Giovanni, Teoria demokracji, Warszawa: PWN, 1994 (rozdział: 10)


TEMAT 5
: PRZED-LIBERALNA PRAKTYKA POLITYKI
literatura:
1. Arendt, Hannah, Kondycja ludzka, Warszawa: Aletheia, 2000 (rozdział: 2)
2. Dahl, Robert A., Demokracja i jej krytycy, Kraków: ZNAK, 1995 (rozdziały: "Wprowadzenie", 1)TEMAT 6: MICHEL FOUCAULT I "ALTERNATYWNA GENEALOGIA SPOŁECZEŃSTWA"
literatura:
Prace Michela Foucaulta:
1. Historia seksualności, Warszawa: Czytelnik, 1995 (tom I: "Wola wiedzy", rozdziały: 4-5)
2. Nadzorować i karać, Warszawa: Aletheia-Spacja, 1993 (część III: Dyscyplina, rozdziały 1-2)
3. Trzeba bronić społeczeństwa. Wykłady w College de France, 1976, Warszawa: Wydawnictwo KR, 1998 (wykłady: z 14 stycznia 1976, z 21 stycznia 1976, z 17 marca 1976)TEMAT 7: UNIWERSALIZM, PARTYKULARYZM, GLOBALIZACJA
literatura:
1. Friedman, Jonathan, "Konflikty rdzenne, a dyskretny urok burżuazji"
2.Gupta, Akhil; Ferguson, James, "Poza 'kulturę': przestrzeń, tożsamość i polityka różnicy", w: Kempny, Marian; Nowicka Ewa (red.), Badanie kultury: Elementy teorii antropologicznej. Kontynuacje, Warszawa: PWN, 2004
3. Hannerz, Ulf, "Skreolizowany świat", w: Kempny, Marian; Nowicka Ewa (red.), Badanie kultury: Elementy teorii antropologicznej. Kontynuacje, Warszawa: PWN, 2004
4. Wallerstein, Immanuel, "Konflikt kultur. Kim jesteśmy "my", kim są "oni"?"


TEMAT 8: CYWILIZACJE - MIĘDZY KONFLIKTEM A DIALOGIEM
literatura:
1. Frank, Andre-Gunder, "Dialog - tak, cywilizacje - nie. W poszukiwaniu humano- i eko-centryzmu: jedność w wielości, a nie zderzenia cywilizacji"
2. Lewis, Bernard, "Europa a islam", w: Krzysztof Michalski (red.), Europa i co z tego wynika. Rozmowy w Castel Gandolfo 1985, tom II, Warszawa: Res Publica, 1990
3. Toynbee, Arnold J., Cywilizacja w czasie próby, Warszawa: Wydawnictwo Przedświt, 1991 (rozdziały: 8, 10-11)


TEMAT 9: PERSPEKTYWY TEORII CYWILIZACJI
literatura:
1. Braudel, Fernand, "Problemy historii cywilizacji", w: tenże, Historia i trwanie, Czytelnik, Warszawa, 1999
2. Huntington, Samuel P., Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Warszawa: MUZA, 1998 (rozdziały: 3-5, 9)
3. Kieniewicz, Jan, Wprowadzenie do historii cywilizacji Wschodu i Zachodu, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie DIALOG, 2003 (rozdziały: 1-3)TEMAT 10: RASIZM A DYLEMATY NOWOCZESNOŚCI
literatura:
1. Aronson, Eliot i in. (red.), Psychologia społeczna, Poznań: Zysk i S-ka, 1997 (rozdział: 13)
2. Bauman, Zygmunt, Nowoczesność i zagłada, Warszawa: Biblioteka Kwartalnika Masada, 1992 (rozdziały: 2-3)
3. Blaut, James, "Teoria rasizmu kulturowego", Lewą Nogą nr 15, Warszawa 2003
4. Giddens, Anthony, Socjologia, Warszawa: PWN, 2004 (rozdział: 9)


TEMAT 11: KRYTERIA ROZWOJU, KRYTERIA ZACOFANIA
literatura:
1. Arrighi, Giovanni, "Poza hegemoniami zachodnimi", Lewą Nogą nr 15, Warszawa 2003
2. Diamond, Jared, Strzelby, zarazki, maszyny, Warszawa: Prószyński i S-ka, 2000 (rozdziały: 2-6)
3. Landes, David, Bogactwo i nędza narodów. Dlaczego jedni są tak bogaci, a inni tak ubodzy?, Warszawa: MUZA, 2000 (rozdziały: 1-6)


TEMAT 12: NARODZINY NOWOŻYTNEJ FILOZOFII POLITYCZNEJ
literatura:
1. Berlin, Isaiah, "Oryginalność Machiavellego", w: I. Berlin, Pod prąd: Eseje z historii idei, Poznań: Zysk i S-ka, 2002
2. Berlin, Isaiah, "Rozwód między naukami przyrodniczymi i humanistycznymi", w: I. Berlin, Pod prąd: Eseje z historii idei, Poznań: Zysk i S-ka, 2002
3. Habermas, Jürgen, "Klasyczna nauka o polityce a filozofia społeczna", w: J. Habermas, Teoria i praktyka, Warszawa: PIW, 1983


TEMAT 13: NOWOCZESNOŚĆ A NACJONALIZM
literatura:
2. Anderson, Benedict, Wspólnoty wyobrażone, Kraków: ZNAK, 1997 (rozdziały: 2- 3, 8)
1. Brubaker, Rogers, Nacjonalizm inaczej, Warszawa: PWN, 1998 (rozdziały: 1, 3)
3. Gellner, Ernest, Narody i nacjonalizm, Warszawa: PIW, 1991 (rozdziały: 3-5, 9
)


TEMAT 14: PŁEĆ, TOŻSAMOŚĆ, WYZWOLENIE: SPOŁECZNE I FILOZOFICZNE ASPEKTY TEORII FEMINISTYCZNEJ
literatura:
1. Beauvoir, Simone de, Druga płeć, Warszawa: Wydawnictwo Jacek Santorski, 2003 (rozdziały: tom 1: Wstęp; Część II, rozdział piąty; Część III, rozdział pierwszy, rozdział trzeci)
2. Bourdieu, Pierre, Męska dominacja, Warszawa: Oficyna Naukowa, 2004 (rozdziały: 1-3)
3. Mizielińska, Joanna, (De)Konstrukcje kobiecości. Podmiot feminizmu a problem wykluczenia, Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, 2004 (rozdział: "Wyjście z pułapki wykluczenia - feminizm bez 'kobiet' w ujęciu Judith Butler", str. 185-251)

 

Wrocław, 24.02.2005