Wstęp do filozofii politycznej.
Program wykładu

 

Program zajęć (wraz z odnośnikami do konspektów poszczególnych wykładów):

1. Wprowadzenie: Między anarchią a społeczeństwem obywatelskim. Perspektywy liberalnej i postliberalnej filozofii politycznej (konspekt)

2. Demokracja grecka: początki i samoograniczenia filozofii politycznej (konspekt)

3. Nowe wartości: narodziny nowoczesnej teorii politycznej (kontekst suwerenności) (konspekt)

4. Państwo - władza - suwerenność: Niccolo Machiavelli i narodziny nowoczesnej koncepcji polityki (konspekt)

5. Pragnienie władzy, pragnienie pokoju: Civic Philosophy Thomasa Hobbesa (konspekt)

6. Prawa kontraktu, prawa jednostki: filozofia państwa Johna Locke'a. Początki liberalizmu politycznego (konspekt)

7. Podstawy etyczne filozofii politycznej Kanta (konspekt)

8. Obiektywna i absolutna inność: radykalne upiory wspólnoty. Wprowadzenie do filozofii politycznej Hegla (konspekt)

9. John Rawls - teoria dobra, słuszności i sprawiedliwości: Sprawiedliwość jako bezstronność (konspekt)

- John Rawls: Teoria sprawiedliwości jako bezstronności (tekst)

10. Robert Nozick. Libertariańska koncepcja sprawiedliwości (konspekt)

 

Testy - Pytania, które składają się na test przeprowadzony na zakończenie zajęć z wprowadzenia do filozofii politycznej.

Egzamin 2001 - Tematy prac egzaminacyjnych wraz z proponowaną literaturą.

 
 
Wrocław, 10.07.2000