Unicestwianie.

Miejsca konfliktów, interwencji i odrzucenia

 

 

 

 

 
 
Wroc³aw, 10.07.2000