Kolekcje i dysharmonie

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Wroc³aw, 10.07.2000