Tabela 1: NAJWIĘKSZE MIASTA STAROŻYTNOŚCI (-3500 - -1200)

Okres

Mezopotamia

Egipt

Europa

Subkontynent Indyjski

Chiny

(I) -3500

(Uruk, Eridu)

 

 

 

 

-3000

(Uruk, Eridu)

(Memphis)

 

 

 

 

(Susa, Kish)

 

 

 

 

-2700

(Ur, Umma)

(Memphis)

 

 

 

 

(Uruk, Kish, Eridu)

 

 

 

 

 

(Lagash, Susa)

 

 

 

 

(II) (Żyzny Półksiężyc)

 

 

 

 

 

-2400

 

 

 

 

 

-2250

Akkad, Ebla

Memphis,

 

 

 

 

Nippur,

Heliopolis

 

 

 

 

Erech, Assur

Heracleopolis

 

 

 

-2000

ur, Lagash

Memphis,

 

(Mojenjo-Daro)

 

 

Susa, Mari,

Thebes

 

(Harappa)

 

 

Nippur, Assur

Heliopolis

 

 

 

-1800

Isin, Mari,

Thebes

 

Mohenjo-Daro

 

 

Susa

Memphis,

 

(Harappa)

 

 

 

Heliopolis

 

 

 

 

 

Kerma, Asyut,

 

 

 

 

 

Heracleopolis

 

 

 

-1600

Babylon

Avaris,

Knossos

 

 

 

Khattushah

Memphis,

Gortyn

 

 

 

Susa, Hazor

Kerma,

 

 

 

 

Nineveh

Nekhen

 

 

 

-1360

Khattushah

Thebes

Mycenae

 

Ao

 

Dur-Kurigalzu

Memphis,

Knossos

 

 

 

Nineveh

Amarna

Argos

 

 

 

Susa, Erech

Heliopolis

 

 

 

 

Ugarit, Hazor

 

 

 

 

 

Washshukani

 

 

 

 

(III) -1200

 

 

 

 

 

 

Khattushah

Memphis,

Mycenae

Ayodhya

Anyang

 

Dur-Kurigalzu

Thebes

Argos

 

Ao

 

Nineveh

Heliopolis

 

 

 

 

Susa, Erech

Tanis

 

 

 

 

Duras

 

 

 

 

Źródło danych: Chandler 1987 (oprócz nawiasów); miasta wymienione według wielkości; liczba populacji: 1000.000-24.000

 

 

 

 

 


Ostatnia aktualizacja: 30/07/97
Alexandre Tiersky

 

 

Wrocław, 04.06.2002