Tabela 2: TRENDY POPULACYJNE W EPOCE KLASYCZNEJ
(-1200 - 930)
 (w milionach)

Okres

Populacja na ¶wiecie

Europa

Bliski Wschód

Subkontynent Indyjski

Chiny

(III) Rdzeń

 

 

 

 

 

Koncentracja -1200

 

 

 

 

 

(-1000)

50

10

9

 

6

(-500)

100

20

14

25

30

(IV) Szlak jedwabny -100

 

 

 

 

 

(+1)

170

31

15

35

50

(500)

190

30

14

50

48

(1000)

265

36

18

79

60

¬ródło danych: McEvedy i Jones 1978


Ostatnia aktualizacja: 30/07/97
Alexandre Tiersky

 

 

Wrocław, 04.06.2002