Tabela 3: MIGRACJE A EWOLUCJA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ (-3500 - +1000)

Migracje w sensie Chernykha

Procesy centralno-lokalne

Ery gospodarki światowej

 

-3500-3000

 

 

-3500

 

 

Masowe migracje

(I) Sumeryjski

System miast

Indo-europejskie

Koncentracja rdzenia

System irygacyjny w południowej Mezopotamii

Punkt szczytowy: 3500-3300

 

Obróbka brązu

 

 

Zjednoczenie Egiptu

 

 

 

Migracje  destabilizacje z okresu: 2750-2600-2500

 

 

Grecja, Egipt

 

 

 

 

 

 

-2400, Rozproszenie

(II) Żyzny Półksiężyc

 

 

Imperia Akadyjskie i Babilońskie

 

 

Nowe Królestwo w Egipcie

1800-1600 Powszechny kryzys kulturowy

-1800

Chariot conquest empires

od Mezopotamii do Chin

 

 

 

 

 

 

 

 

-1200 Ludzie Morza

-1200

"zagłada"

-1000

Ponowna koncentracja

(III) Opanowanie technologii obróbki żelaza

 

 

Gospodarka rolnicza:

 

 

Rzeka Żółta, Ganges,

 

 

System Śródziemnomorski

 

 

 

-500 - -300 Celtowie, Sarmaci

 

 

Migracja Greków

 

 

 

-100

(IV) Rozpad Szlaku jedwabnego

 

Ponowna koncentracja

Imperia: Rzymskie, Han, Kuszan

+300-600 Wielkie Migracje

 

Upadek Han, Zachód IR

od Chin do IR

 

 

 

 

"Wieki ciemne" w Europie

 

 

Upadek Tang

Chernykh 1991: 302-9
Ostatnia aktualizacja: 30/07/97
Alexandre Tiersky

 

 

Wrocław, 04.06.2002